meline

Hvilke typer pigmenteringer kan vi behandle med Meline, og hva skiller Meline fra andre hudserier som fokuser på pigment? MeLine er en kremserie som har spesialisert seg på behandling av pigment og solskader.

Vi skiller mellom solskader, post inflammatorisk pigment (PIP) og melasma hovedsakelig. Solskader akkumeleres over tid og kommer til syne over tid som flekkvise lesjoner på huden, PIP kommer av tidligere inflammasjonsstilstander som traume, kutt, arr og akne. 
Melasma er den mest komplekse pigmenttilstanden vi har. Dette er en kronisk tilstand i vevet og har ulik etiopatologi som også innebærer vaskulære vekstfaktorer i pigmentert område. Melasma skyldes som oftest av hormonelle årsaker og ofte i kombinasjon med soleksponering hos kvinner og overdreven soling hos menn.

Alle de ulike pigmenttilstandene kan være både epidermale og dermale. Har vi en dermal pigmentering er det som å ha tatovering i ansiktet og dette kan aldri fjernes. Vi har MeLine id som kjemisk kan bidra til å spre pigmentet noe i dermis, men det vil fortsatt være like mye pigment, men det vil ikke være like synlig på overhuden. Melanin er et fremmedlegme i dermis da vi ikke har nødvendige enzymer som kan behandle dette i dermis.

Når vi behandler pigment er det viktig at vi ikke kun tar hensyn til melanocytten, men hele miljøet i vevet omkringliggende de uike cellene i epidermis, da melanocytten også aktiviseres av cytokin kommunikasjon mellom langerhanscellen, merkelcellen og ulike faktorer som stimulerer vekstfaktorer og signalstoffer i huden.

Videre er det viktig at vi tar hensyn til alle kjente steg i melanin dannelsen og ikke det vi kaller for ”gull standard” av pigmentbehandling som pt er tyrosinase hemmere, antioxidanter og keratolytiske ingredienser som øker keratinocyttcellen til å fornye seg i et raskere tempo slik at vi fornyer overhuden. Vi må ha kontroll på hele cellen før dannelsen starter, under prosessen av dannelse av melanin og i etterfasen. Tar vi ikke de nødvendige hensynene og behandler pasienten i alle disse fasene får vi tilbakefall av pigment og verste tilfelle en ”rebound” pigmentering som vil si at vi får mer pigment en vi hadde før vi startet behandlingen.

En annen viktig faktor er at vi ikke ønsker å skape for mye traume eller vevstoksistet da dette kan bidra til økt inflammasjon i vevet og igjen stimulere pigmentdannelsen. Dette er hvorfor vi seponerer/tar bort meline day etter 12-14 uker.

Det som er helt unikt for Meline er at vi skiller mellom de ulike fototypene og behandler disse ulikt. Vi har fototype 1-3 CAUCASION og 4-6 ETHNIC. Det som skille de lyse og mørke fototypene er at melanocytten er større, har mer produksjon av pigment og større melanoseomer som forskyner hudcellene. Det mørke fototypene har også de dendrittiske armene lenger opp i epidermis, noe som gjør de mer senstive til traume og post inflammatoriske tilstander.

Alle steg nevnt ovenfor er hva som skiller MeLine fra andre serier da MeLine tar hensyn til alle stegene før, under og etter selve dannelsen av pigment i tillegg til å stabiliserer miljøet i hudvevet og da også bidra til en mer kontrollert pigmentering i tillegg til at vi tar hensyn til de ulike fototypene og hvordan de skal behandles optimalt.

Når vi behandler pigment er etterbehandlingsfasen veldig viktig da vi i utgangspunktet aldri blir ferdig behandlet. Dette gjør meline til en av de mest effektive for og etterbandlingene av peelinger, laser, plasmabehandlinger og alle andre prosedyrer som krever for og etterbehandling.
Hvor mye pigmentkontroll en kunde behøver er individuelt, men minimum 2-3 netter i uken med meline night og pigment home mask minimum 1x per måned er å anbefale. Når kunden er eksponert for sol burde vedkommende bruke meline night hver kveld i tillegg til solvett, høy solbeskyttelse og jevnlig påføring av dette.