meline

Hvilke typer pigmenteringer kan vi behandle med Meline, og hva skiller Meline fra andre hudserier som fokuser på pigment? MeLine er en kremserie som har spesialisert seg på behandling av pigment og solskader.

Vi skiller mellom solskader, post inflammatorisk pigment (PIP) og melasma hovedsakelig. Solskader akkumeleres over tid og kommer til syne over tid som flekkvise lesjoner på huden, PIP kommer av tidligere inflammasjonsstilstander som traume, kutt, arr og akne. 
Melasma er den mest komplekse pigmenttilstanden vi har. Dette er en kronisk tilstand i vevet og har ulik etiopatologi som også innebærer vaskulære vekstfaktorer i pigmentert område. Melasma skyldes som oftest av hormonelle årsaker og ofte i kombinasjon med soleksponering hos kvinner og overdreven soling hos menn.

Alle de ulike pigmenttilstandene kan være både epidermale og dermale. Har vi en dermal pigmentering er det som å ha tatovering i ansiktet og dette kan aldri fjernes. Vi har MeLine id som kjemisk kan bidra til å spre pigmentet noe i dermis, men det vil fortsatt være like mye pigment, men det vil ikke være like synlig på overhuden. Melanin er et fremmedlegme i dermis da vi ikke har nødvendige enzymer som kan behandle dette i dermis.