Svettebehandling

svettebehandling

Svetting er viktig for kroppens temperaturregulering, men hos noen fungerer ikke denne reguleringen som den skal, og man svetter mye mer enn det som er normalt. Dette kalles hyperhidrose, og rammer 1-3% av befolkningen.

Svetteproblemet kan for enkelte være så stort at det forårsaker frustrasjon, går ut over selvbildet og er hemmende i ulike sosiale situasjoner. De som plages med denne tilstanden sliter ofte med sjenerende lukt og skjemmende flekker på klær. Mange er ikke klar over at det er mulig å gjøre noe med dette, men det er det heldigvis!

 

Svettebehandlingen går ut på at man sprøyter inn et virkestoff som blokkerer for nervenes signal til svettekjertlene, slik at svetting reduseres. Siden stoffet kun virker lokalt, altså i det området man behandler, er det under normale omstendigheter ingen bivirkninger andre steder enn i det behandlede området . Av samme årsak er slik behandling kun egnet til lokalisert hyperhidrose, dvs. tilstander hvor man har overdreven svetting i spesifikke områder på kroppen, slik som i armhulen. Svetter man generelt mye over hele kroppen (generalisert hyperhidrose) er ikke dette riktig behandling.

Effekten på nervesignalene, og dermed svettekjertlene, er reversibel. Derfor må behandlingen gjentas for å oppnå vedvarende effekt. Ved gjentatte behandlinger kan man oppleve at effekten holder lengre.

Konsultasjon foretas alltid før man behandles med  toxin. Her vil behandleren gå gjennom informasjon- og samtykkeskjema, og om selve behandlingen, samt tiden etter injeksjonen.

Virkningen inntrer etter 3-6 dager og varer i 6-12 mnd. En kan forvente 90 % reduksjon av svettingen etter behandling. Når virkningen opphører kan en ta ny behandling. Hvis man forsetter med flere behandlinger så vil aktiviteten til svettekjertlene begrenses, da de ikke gjenvinner sin fulle aktivitet

Etter behandlingen vil det kun være minimale bivirkninger i form av litt ømhet. Det er en liten infeksjonsrisiko pga. mange små injeksjonssår, men den er minimal. Det kan svi ved påføring av deodorant.

Noen beskriver såkalt kompensatorisk svettetendens. Altså hvor man svetter mer andre steder på kroppen, for eksempel på ryggen. De fleste opplever dog ikke dette.

Gravide, ammende og en del som lider av nevrologiske sykdommer skal ikke behandles med denne metoden.