Plastisk kirurgi

plastisk kirurgi

Klinikk Oddens ansvarlige lege er Morten H. Haug. Morten er spesialist i plastikkirurgi og øre-nese-hals-sykdommer, og er utdannet fra Haukeland sykehus og Rikshospitalet. Han var en av grunnleggerne av Nobel Clinic, som nå heter Aleris Colosseum-Nobel. Han har drevet med privat plastikkirurgi siden 1996, og er en av landets mest erfarne innen
faget. Han har svært lang erfaring med liposculptur og bukplastikker, samt lang erfaring med ansikts- og brystkirurgi. Han har operert neser i mer enn 25 år og utført mer enn 1500 neseplastikker.

Morten er jevnlig på klinikken og har konsultasjoner, i tillegg utfører han øvre øyleokksplastikk i lokalbedøvelse på Klinikk Odden.

Øvre øyelokks plastikk er et lite og enkelt inngrep som ofte gjøres i lokalbedøvelse, selve operasjonen tar en time. Behovet for en øyelokks plastikk kommer vanligvis som ledd i en aldringsprosess, men
kan også være arvelig betinget.

  • En øyelokks plastikk gjøres vanligvis i lokalbedøvelse.
    Ved en øvre øyelokks plastikk blir det laget et s-formet snitt, og fjernet en passelig
    mengde hud og hos mange også noe fett.

Alle friske personer er egnet til å gjøre en øyelokks plastikk såfremt det er god
indikasjon. Det er viktig at en har realistiske forventninger til resultatet og at en er i
psykisk balanse.

Konsultasjonen i forkant av operasjonen er viktig og avgjørende for et godt resultat.
Dialogen med plastikkirurgen er viktig for å forstå hva som kan oppnås med
operasjonen.
Under konsultasjonen vil vi vurdere hvorvidt du er egnet og hvilken type operasjon som
er best. Du vil få god informasjon og selv ha muligheten til å stille spørsmål.

Det er svært sjelden det oppstår komplikasjoner i forbindelse med en øyelokks plastikk.
Det kan imidlertid oppstå blødning og infeksjon. Dersom det fjernes for mye hud på øvre
øyelokk kan dette gjøre at en ikke får lukket øyet.
Det er svært sjeldent at dette oppstår da inngrepet utføres av Dr. Haug som er en svært
erfaren plastikk kirurg. Dersom du har mistanke om at noe er galt må du straks ringe
plastikk kirurgen, som alltid er tilgjengelig for deg.

For å få et vellykket resultat er det viktig at du følger våre anbefalinger både før og etter
operasjon hos Klinikk Odden. Du vil få både skriftlig og muntlig informasjon fra oss.
 
Før operasjonen

Dusje håret og kroppen med såpen Hibiscrub kvelden før og operasjonsdagen. Dette er
for å redusere antall bakterier på huden og redusere faren for infeksjon.
Operasjonen gjøres i lokalbedøvelse, så du skal ikke være fastende. Du skal ta de faste
medisinene dine. De medisinene som skal tas som forberedelse til operasjonen skal tas
en time før operasjonen og svelges ned med litt vann.
Du må komme 30 minutter før operasjonen skal starte.
Før operasjonen snakker du med kirurgen som vil gi informasjon og tegne på deg.
Operasjonen tar vanligvis en time og du må være på oppvåkningen 20 minutter etter
operasjonen.
Det er viktig at noen henter deg, da du ikke kan kjøre selv etter operasjonen.
 
Etter operasjonen
Du vil få skriftlig informasjon om hvordan du skal forholde deg etter operasjonen, og en
plan for smertestillende før du reiser. Kirurgen er alltid tilgjengelig for spørsmål.
 
Det første døgnet er det viktig å drikke mye og spise ofte og lite av gangen.
Ta det rolig og gjør minst mulig fysisk aktivitet hele den første uken.
Stingene fjernes etter en uke.
Når den første uken er over kan du være mer aktiv, men unngå trening til det har gått
minst 2-3 uker.
Du må holde overkroppen høyt og ikke bøye deg med hodet ned. Videre kjøle ned øye
området med en kjølende maske. Dette er for å forebygge mot blødning og hevelse.