prp

PRP står for «Platelet Rich Plasma», dvs. blodplasma som er rikt på blodplater. PRP har også fått navnet «Dracula» eller «Vampyr» behandling fordi man tar klientens eget blod og injiserer de aktiviserte blodplatene tilbake til et behandlingsområde. Det geniale med PRP er at man benytter seg av klientens/pasientens eget blod og kroppens
egne reparasjonsevner. Ved å konsentrere antallet blodplater og injisere dette, oppnår man flere gode effekter i huden:

 • Bedret evne til å reparere seg selv
 • Nydannelse av vev
 • Økt sirkulasjon
 • Økt næringsopptak

Behandlingen går ut på at man høster ca. 20 ml. av pasientens blod fra armen (slik man gjør ved en blodprøve) og sentrifugerer blodet ved en viss hastighet i 9 minutter. I denne prosessen separeres det gule plasmaet med blodplater fra de røde blodcellene.
Det gule plasmaet tilsettes en aktivator som gjør at blodplatene sprekker, slik at vekstfaktorer, næringsstoffer og signalstoffer tømmes ut av cellene.

Plasmaet injiseres så til hud med små, tynne nåler. 

En er noe rød etter behandling og kan oppleve enkelte blå merker og noe hevelse. Vi anbefaler å sove med hodet litt høyt de første to nettene etter behandling. Dette for å redusere hevelsen.

En skal ikke berøre behandlet område de fire første timene etter behandling. En kan gjennomføre normalt stell av huden samme kveld, men bør unngå bruk av slipekremer eller kraftige syrer.

Når vi injiserer plasma i et vev vi vil stimulere, vil dette gi en effektiv behandling og reparasjon med økt sirkulasjon på kroppens premisser.
Samlet gir disse effektene en foryngende virkning på huden, som kan ses som oppstrammet hud, glattere hud og reduksjon i linjer og rynker. Hudtonen blir også jevnet ut.

Resultatet vil synes etter 3-4 uker.

Antallet behandlinger kommer an på utgangspunktet i huden og indikasjonen for behandling. Metoden egner seg særlig godt for det delikate området rundt øynene og munnen, i panne, kinn, hals, brystparti og hender.

PRP- terapi kan kombineres med fillere i behandling av rynker og linjer.

 • Kreft
 • Kjemoterapi
 • Aktuell stråleterapi
 • Trombocytopeni (lav konsentrasjon av blodplater)
 • Hypofibrinogenemi (blødere, Von Willebrand sykdom)
 • Hemodynamsik instabilitet (hjertesvikt)
 • Blodforgiftning
 • Porfyri (stoffskiftesykdom)
 • Ustabil diabetes
 • Allergi mot kirurgisk stål
 • Isotretinoin siste 6 mndr.
 • Graviditet

Relative kontraindikasjoner (Behandling kan utføres dersom lege tillater det):

 • Blodsykdommer og blodplateabnormaliteter
 • Antikoagulerende behandling (blå merker)
 • Aspirin, tran, naturprodukter som medfører økt blødningstendens
 • Bruk av NSAIDs de siste 48 timer (Ibux, Ibuprofen, Naproxen, Diclofenac etc.)
 • Kortikosteroidinjeksjon eller systemiske kortikosteroider de siste to uker
 • Feber eller bruk av antibiotika
 • Pågående hudinfeksjon, eller utslett på behandlingssted eller hvor blodprøve tas
 • Sykehistore med infeksjoner med pseudomonas, enterokokker eller klebsiella