prp

PRP står for «Platelet Rich Plasma», dvs. blodplasma som er rikt på blodplater. PRP har også fått navnet «Dracula» eller «Vampyr» behandling fordi man tar klientens eget blod og injiserer de aktiviserte blodplatene tilbake til et behandlingsområde. Det geniale med PRP er at man benytter seg av klientens/pasientens eget blod og kroppens
egne reparasjonsevner. Ved å konsentrere antallet blodplater og injisere dette, oppnår man flere gode effekter i huden:

  • Bedret evne til å reparere seg selv
  • Nydannelse av vev
  • Økt sirkulasjon
  • Økt næringsopptak